• Οικοδομική Αναστήλωσης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Οικοδομική Αναστήλωσης

  Οικοδομική Αναστήλωσης

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Αποκατάσταση και συντήρηση παραδοσιακών οικοδομικών συστημάτων.
   Διερεύνηση της κατασκευής τους και κατασκευαστική αποτύπωση.
   Ανάλυση, με πλήρη τεκμηρίωση, των ζημιών και των αιτιών που τις προκάλεσαν.
   Αποκατάσταση των κτηρίων με έμφαση στις μεθόδους επισκευής και ενίσχυσης τους.
   Σχεδίαση μελέτης και εφαρμογή της στο εργοτάξιο.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας (1982), Συντήρηση και Αναβίωση Παραδοσιακών Κτιρίων και
    Συνόλων, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17635
   • Χαράλαμπος Μπούρας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης (2010), Συντήρηση, αναστήλωση
    και αποκατάσταση μνημείων στην Ελλάδα, 1950-2000, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς – Κωδικός στον Εύδοξο: 34331
   • Θ.Ν. Σκουλικίδης (2000), Διάβρωση και Συντήρηση Δομικών Υλικών Μνημείων, Γιαννικούλας – Κωδικός στον Εύδοξο: 304
   • Ρ. Κωτσιάπουλος, Συντήρηση και Αναβίωση Ιστορικών Κτιρίων, Εκδόσεις Τ.Ε.Ε.