Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ

Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (1 ώρα θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εισαγωγή στο φάσμα των προβλημάτων της οργάνωσης του χώρου, της Αρχιτεκτονικής επικοινωνίας και τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον σύγχρονο σχεδιαστικό προβληματισμό.
  Εξακρίβωση του μεγέθους, του χαρακτήρα και της οργάνωσης των Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών στοιχείων.
  Τα υλικά και η κατασκευή ως στοιχεία ολοκληρωμένης διατύπωσης της μορφής.
  Μεταφορά κτιριολογικών προγραμμάτων σε συνθετική πρόταση.
  Οργάνωση της ίδιας της συνθετικής πρότασης, η ποιότητα της οποίας θα συναρτάται με το βαθμό επεξεργασίας και ενσωμάτωσης σ’ αυτήν βασικών παραμέτρων για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Πάνος Τσώνος (1982), Οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, Εκδόσεις Ζήτης – Κωδικός στον Εύδοξο: 11035
  • Δημήτρης Φατούρος (2007), Ένα συντακτικό της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Παπασωτηρίου – Κωδικός στον Εύδοξο: 14969
  • Rudolf Arnheim (2003), Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17284
  • Francis Ching (1999), Αρχιτεκτονική, Μορφή, Χώρος, Διάταξη, Εκδόσεις Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14473
  • Peter Neufert, Ludwig Neff (1998), Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εφαρμογές, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 13614
  • Ernst Neufert (2003), Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Μ. Γκιούρδας – Κωδικός στον Εύδοξο: 12359