Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ

Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εισαγωγή στην Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ.
  Μητρωϊκή ανάλυση γραμμικών φορέων με τη μέθοδο της δυσκαμψίας.
  Προγράμματα Η/Υ ανάλυσης γραμμικών φορέων με τη μέθοδο της δυσκαμψίας :
  ανάλυση επιπέδων δικτυωμάτων με Η/Υ, ανάλυση επιπέδων πλαισίων με Η/Υ,
  ανάλυση χωρικών δικτυωμάτων με Η/Υ, ανάλυση επιπέδων εσχαρών με Η/Υ,
  ανάλυση χωρικών πλαισίων με Η/Υ. Εφαρμογές σε προβλήματα και κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού.
  Η μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων. Προγράμματα Η/Υ ανάλυσης γραμμικών και επιφανειακών φορέων με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Εφαρμογές σε προβλήματα και κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού.
  Η μέθοδος των Συνοριακών Στοιχείων. Προγράμματα Η/Υ με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων. Εφαρμογές σε προβλήματα και κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Δ.-Π. Ν. Κοντονή (1995/1999/2002), “Υπολογισμός Κατασκευών με Η/Υ”, Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
  • Π. Κωμοδρόμος (2009), “Ανάλυση Κατασκευών. Σύγχρονες Μέθοδοι με χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα – Κωδικός στον Εύδοξο: 9628.
  • Τ.R. Chandrupatla & Α.D. Belegundu (2006), “Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία για Μηχανικούς”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,  Αθήνα – Κωδικός στον Εύδοξο: 13671.
  • Μ. Παπαδρακάκης (2001), “Ανάλυση Φορέων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα – Κωδικός στον Εύδοξο: 9629.
  • I. Θ. Κατσικαδέλης (2012), “Συνοριακά Στοιχεία. Θεωρία και εφαρμογές» (περιέχει CD-ROM), Εκδόσεις Σ. Αθανασόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., Αθήνα – Κωδικός στον Εύδοξο: 22768988.
  • Χ. Γ. Προβατίδης (2015), “Βελτιστοποίηση και Λογισμικό Κατασκευών: Πεπερασμένα Στοιχεία, Ισογεωμετρικά Στοιχεία, Συνοριακά Στοιχεία”, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., Αθήνα – Κωδικός στον Εύδοξο: 50659719.
  • Ι. Αβραμίδης Ι., Α. Αθανατοπούλου , Κ. Μορφίδης (2016), “Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών”, Εκδόσεις “σοφία”, Θεσσαλονίκη – Κωδικός στον Εύδοξο: 59369378.
  • Γ.I. Τσαμασφύρος & Ε.Ε. Θεοτοκόγλου (2005), “Μέθοδος των ΠεπερασμένωνnΣτοιχείων I”, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
  • Γ.I. Τσαμασφύρος & Ε.Ε. Θεοτοκόγλου (2005), “Μέθοδος των ΠεπερασμένωνnΣτοιχείων II”, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
  • Ο.C. Zienkiewicz & R.L. Taylor (2005), “The Finite Element Method (Set)”, 6th edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
  • C.A. Brebbia & J. Dominguez (1994), “Boundary Elements – An Introductory Course”, WIT Press, Computational Mechanics Publications, Southampton & McGraw-Hill Book Company, New York, 2nd Edition.
  • Δ.-Π. Ν. Κοντονή (1985-2017), Επιστημονικά-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανάλυσης Κατασκευών με Η/Υ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Πάτρα.
  • Εκτεταμένη Βιβλιογραφία στην Αγγλική Γλώσσα σε θέματα Ανάλυσης Κατασκευών με Η/Υ με εφαρμογές σε προβλήματα της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.