• Ενεργειακός κ΄ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ενεργειακός κ΄ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων

  Ενεργειακός και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων

  Z΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   ΤΟ ΚΛΙΜΑ: (Μακροκλίμα , Μεσοκλίμα, Μικροκλίμα), κλιματικά δεδομένα μιας περιοχής.
   ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Στοιχεία ηλιακής γεωμετρίας, Ηλιακή ακτινοβολία σε επιφάνειες διαφόρων προσανατολισμών, ηλιακοί χάρτες.
   ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:
   ΗΛΙΑΚΟ ΚΕΡΔΟΣ: Συλλογή ηλιακής ενέργειας, Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, Μετάδοση Θερμότητας.
   ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:Σχεδιασμός και λειτουργία Π.Η.Σ.Θ.
   Σύστημα Αμεσου Ηλιακού Οφέλους. Συστήματα με Έμμεσο Ηλιακό Οφελος.
   Τοίχος θερμικής αποθήκευσης: Trombe και Μάζας
   Προσαρτημένο Θερμοκήπιο και ηλιακός χώρος.
   Δεξαμενή Δώματος. Συστήματα Απομονωμένου Ηλιακού Οφέλους.
   Σύγκριση Π.Η.Σ.Θ.
   ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ: Φυσικός Δροσισμός. Παθητικός Δροσισμός.
   ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: στόχοι και στρατηγικές σχεδιασμού του φυσικού φωτισμού.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Ανδρεαδάκη Ελένη (2006), ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Περιβάλλον
    και Βιωσιμότητα, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17147
   • Χριστίνα Κωνσταντινίδου (2009), Βιοκλιματική αρχιτεκτονική & ενεργειακός σχεδιασμός, ΣΕΛΚΑ-4Μ ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 2066
   • Baruch Givoni, Passive and low eneρgy cooling of buildings, John Wiley & Sons Inc.
   • Κώστας Στ. Τσίπηρας (1996), Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, π-Systems International Α.Ε.
   • Baruch Givoni, Climate considerations in buildings and urban design, John Wiley & Sons, Inc.
   • Dominique Gauzin -Muller, Οικολογική αρχιτεκτονική, Κτίριο
   • Norbert Lechner, HEATING, COOLING, LIGHTING Sustainable Design Methods for Architects, John Wiley & Sons Inc.
   • Steven V. Szokolay, INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL SCIENCE: The Basis of Sustainable Design, Elsevier
   • G. Z. Brown & Mark Dekay, Sun, Wind & Light, Architectural Design Strategies, John Wiley & Sons Inc.
   • David Johnston & Scott Gibson, Towards a zero energy home, The Taunton Press
   • Aladar Olgyay & Victor Olgyay, Solar control and shading devives, Princeton University Press