• Κατεύθυνση Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Μορφολογίας και Αναστήλωσης έχει καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις της επιστημονικής παιδείας και της άσκησης του επαγγέλματος στον χώρο της αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και νεωτέρων κτιρίων καθώς και στον σχεδιασμό νέων κτιρίων.

   

  Ενημερωτικό υλικό (σε εκτυπώσιμη μορφή) για την κατεύθυνση Μορφολογίας και Αναστήλωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

   

  Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Μορφολογίας και Αναστήλωσης είναι τα ακόλουθα:


  Στα μαθήματα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής αναλύονται τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία και σύνολα από την αρχαιότητα ως σήμερα. Παρουσιάζονται μορφές, μέθοδοι κατασκευής και οικοδομική τεχνική των κτισμάτων και εξετάζεται ο ρόλος του αρχιτέκτονα και του μηχανικού στη δημιουργία των έργων.


  Τα μαθήματα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης έχουν σκοπό την λειτουργική και μορφολογική μελέτη απλών κτιρίων και την καλλιέργεια δημιουργικών ικανοτήτων για την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου.


  Στο μάθημα της Αποτύπωσης & Τεκμηρίωσης Μνημείων οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις διαδικασίες και τις πρακτικές μετρήσεων, ελέγχων και σχεδιαστικών αναπαραστάσεων ιστορικών και σύγχρονων κατασκευών.


  Στο μάθημα της Ανάπλασης ιστορικών Κέντρων & Συνόλων επεκτείνεται το αντικείμενο της προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων σε ιστορικά οικιστικά σύνολα. Αναλύονται οι επεμβάσεις που χρειάζονται να γίνουν για την αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών οικιστικών συνόλων εξασφαλίζοντας την λειτουργική σχέση κτιρίων και περιβάλλοντος.


  Στο μάθημα της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής μελετάται η Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική που είναι απαραίτητη και ουσιαστική για τον σπουδαστή που θα εξειδικευθεί στην αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων.


  Στα μαθήματα της Οικοδομικής Ιστορικών Κτιρίων και Οικοδομικής Αναστήλωσης αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των ιστορικών κατασκευών με έμφαση στους τρόπους κατασκευής τους και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μέθοδοι αναστήλωσης και εφαρμογής τους σε σχεδιαστική μορφή αλλά και στο εργοτάξιο της αναστήλωσης.


  Στα μαθήματα της Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων παρουσιάζονται οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις συντήρησης, αναστήλωσης και αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μνημείων με σεβασμό στην ιστορική και αισθητικής τους αξίας.


  Στο μάθημα της Ανάλυσης Κατασκευών με Η/Υ παρουσιάζεται η ανάλυση κατασκευών δημιουργώντας τα κατάλληλα προσομοιώματα τους και χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα Η/Υ.


  Στο μάθημα της Αντισεισμικής Προστασίας των Κτιρίων παρουσιάζονται οι βλάβες που μπορεί να προκαλέσει ο σεισμός σε ιστορικά και σύγχρονα κτήρια και τρόποι μόρφωσης και ανάλυσης τους με βάση τον Αντισεισμικό Κανονισμό για την αποφυγή των βλαβών και απώλεια ζωής.


  Στα μάθημα Ειδικά Θέματα Επισκευών και Ενισχύσεων παρουσιάζονται τρόποι διάγνωσης και επισκευής βλαβών μιας κατασκευής με σύγχρονες μεθόδους. Οι κατασκευές που μελετούνται είναι από χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ξύλο.


  Στον Ενεργειακό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό παρουσιάζονται οι κατάλληλοι τρόποι σχεδιασμού των κτιρίων ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης με την όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού και θέρμανσης.