• Πτυχιακή Εργασία – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.