• Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

  Γιώργος Ζησιμάτος

  Σωτήρης Λυκουργιώτης

  Σπύρος Μαρτίνης

  Δρ. Δημήτριος Μπάρος

  Δρ. Διονύσης Μπισκίνης

  Δρ. Νικόλαος Φουρνιώτης

  Δρ. Κωνσταντίνος
  Ανδρικόπουλος

  Πανεπ. Υπότροφος

  Πανεπ. Υπότροφος

  Πανεπ. Υπότροφος

  Πανεπ. Υπότροφος

  Πανεπ. Υπότροφος

  Πανεπ. Υπότροφος

  Εργ. Συνεργάτης

  (2610) 369034

  (2610) 369045

  (2610) 369037

  (2610) 369036

  (2610) 369036

  (2610) 369270

  gzissim@teiwest.gr

  lykourgiotis@upatras.gr

  spimart@hotmail.com

  dbaros@teemail.gr

  dbisk@tee.gr

  nfou@upatras.gr

  candrik@iceht.porth.gr