• Αναστασία Γεωργιάδη – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Αναστασία Γεωργιάδη

  Καθηγήτρια Εφαρμογών

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369054
  Φαξ: –
  email: an.georgiadi@hotmail.com
  Ώρες γραφείου:

   

  Μαθήματα:
  Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι (Θεωρία και Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
  Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ (Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
  Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι (Ε΄ Εξάμηνο)
  Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙ (ΣΤ΄ Εξάμηνο)