• Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή

  denise-2015_2
  Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Κοντονή

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369031
  Φαξ: –
  email: kontoni@teiwest.gr
  Ώρες γραφείου: Βλέπετε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   

  Βιογραφικό σημείωμα: Βλέπετε ΕΓΓΡΑΦΑ

  Μαθήματα:

  Προγραμματισμός Η/Υ και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – Ι (Θεωρία – Γ΄ Εξάμηνο)
  Προγραμματισμός Η/Υ και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο – Δ΄ Εξάμηνο)
  Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών – Αντισεισμική Τεχνολογία (Θεωρία – ΣΤ΄Εξάμηνο)
  Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ (Θεωρία και Εργαστήριο – Ζ΄Εξάμηνο)