Δέσποινα Λαγογιάννη

Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369043
Φαξ: 2610
email: deslago@gmail.com
Ώρες γραφείου:

 

Μαθήματα:
Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι (Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Θεωρία και Εργαστήριο – Ε΄ Εξάμηνο)
Οικοδομική Ιστορικών Κτηρίων (Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων Ι (Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι (Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων (Θεωρία και Εργαστήριο – Ε΄ Εξάμηνο)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ (Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)